Câu 23 (0,5 điểm): Một viên bi trọng lượng 2N lăn trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Hãy tính công của trọng lực?

Question

Câu 23 (0,5 điểm): Một viên bi trọng lượng 2N lăn trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Hãy tính công của trọng lực?

in progress 0
Kinsley 5 tháng 2021-07-17T19:09:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:10:08+00:00

                           Công của trọng lực đó là:

                              A = F . s = 2 . 0,5 = 1 ( J)

                                        Đáp số: 1 J

         

  0
  2021-07-17T19:10:49+00:00

  Đáp án: `1J`

   

  Giải thích các bước giải:

  Để viên bi lăn được trên mặt bàn, cần một lực ít nhất phải bằng trọng lượng của vật

  `=>` `P=F=2N`

  Công của trọng lực là:

  `A=F.s=2.0,5=1(J)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )