Câu 3: 1 người đi từ a đến b vs vận tốc 10m/s. 1 tiếng sau 1 người khác đi từ b về a với vận tốc 24km/h. bt ab sài 120km, tìm thời gian 2 người gặp nh

Question

Câu 3: 1 người đi từ a đến b vs vận tốc 10m/s. 1 tiếng sau 1 người khác đi từ b về a với vận tốc 24km/h. bt ab sài 120km, tìm thời gian 2 người gặp nhau tính từ khi người thứ 2 bắt đầu đi.

in progress 0
Brielle 5 ngày 2021-12-05T07:11:06+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:12:15+00:00

  Đáp án:

  Đổi $10m/s=36km/h$

  Khi người B bắt đầu đi, người A đã đi được: $s=1.36=36km$

  Thời gian từ khi B bắt đầu chuyển động đến khi gặp nhau là:

  $t=\frac{120-36}{36+24}=1,4h=1h24phút$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )