Câu 3: động lượng còn được tính bằng đơn vị A N/s B N.s C N.m D N.m/s

Question

Câu 3: động lượng còn được tính bằng đơn vị
A N/s
B N.s
C N.m
D N.m/s

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-08-04T20:07:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:08:37+00:00

  Đáp án:

  B. N.s  

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\Delta p = F.\Delta t\left( {N.s} \right) = m\Delta v\left( {kg.m/s} \right)$ 

  Đơn vị của động lượng là N.s và kgm/s

  0
  2021-08-04T20:08:58+00:00

  Câu 3: động lượng còn được tính bằng đơn vị

  A. N/s

  B. N.s

  C. N.m

  D. N.m/s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )