Câu 3: Khái niệm sông? Hệ thống sông gồm những bộ phận nào? Kể tên một số hệ thống sông lớn ở nước ta mà em biết. Câu 4: Độ muối của biển phụ thuộc v

Question

Câu 3: Khái niệm sông? Hệ thống sông gồm những bộ phận nào? Kể tên một số hệ thống sông lớn ở nước ta mà em biết.
Câu 4: Độ muối của biển phụ thuộc vào các yếu tố nào? Cho biết độ muối của biển nước ta?

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-07-19T11:29:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:31:28+00:00

  Câu 3 :

  -Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa

  -Hệ thống sông gồm 3 bộ phận :

  + Sông chính

  +Phụ lưu

  + Chi lưu

  -Một số hệ thống sông lớn ở nước ta mà em biết :

  +Sông Hồng

  +Sông Mã

  + Sông Thái Bình

  +Sông Cả

  Câu 4:

  -Độ muối của biển phụ thuộc vào các yếu tố:

  +Nhiệt độ nước biển (các dòng hải lưu nóng, lạnh

  +Điều kiện địa hình ( vùng biển kín hay hở )

  +Số lượng nước sông đổ ra biển.

  – Độ muối TB của biển nước ta là 33/1000.

  0
  2021-07-19T11:31:43+00:00

  Câu 3:

  -Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

  -Hệ thống sông gồm: Dòng chính, phụ lưu và chi lưu

  -Sông Hồng, sông Đà, sông Cửu Long

  Câu 4:

  -Độ muối của biển phụ thuộc vào lượng nước sông đổ và nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

  -Độ muối của biển nước ta là 33/1000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )