Câu 30: Dãy núi nào sau đây là ranh giới tự nhiên giữa châu Âu với châu Á A. An-pơ. B. Pi-rê-nê. C. U

Question

Câu 30: Dãy núi nào sau đây là ranh giới tự nhiên giữa châu Âu với châu Á
A. An-pơ. B. Pi-rê-nê. C. U-ran. D. Các-pát.
Câu 31: Dạng địa hình chiếm 2/3 diện tích châu Âu là
A. đồng bằng. B. cao nguyên. C. núi già. D. núi trẻ.
Câu 32: Bán đảo nào không thuộc châu Âu là
A. Xcan-đi-na-vi. B. I-bê-rich. C. Ma-lăc-ca. D. Ban-căng.
Câu 33: Núi già tập trung ở khu vực nào sau đây của châu Âu?
A. Phía Nam. B. Phía Bắc và Tây Bắc.
C. Phía Bắc và vùng trung tâm. D. Phía Đông.
Câu 34: Núi trẻ tập trung ở khu vực nào sau đây của châu Âu?
A. Phía Nam. B. Phía Bắc và Tây Bắc.
C. Phía Bắc và vùng trung tâm. D. Phía Đông.
Câu 35: Đại bộ phận lãnh thổ châu Âu nằm trên vành đai khí hậu
A. nhiệt đới. B. cận nhiệt. C. ôn đới. D. hàn đới.
Câu 36: Phần phía Nam châu Âu có kiểu khí hậu
A. cận nhiệt đới. B. ôn đới hải hương. C. ôn đới lục địa. D. địa trung hải.
Câu 37: Dòng sông nào sau đây thuộc châu Âu?
A. Đa-nuyp. B. Ô-bi. C. I-ê-nit-xây. D. Mít-xi-xi-pi.
Câu 38: Sông ngòi châu Âu chủ yếu đổ ra đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương. B. Đại Tây Dương. C. Bắc Băng Dương. D. Ấn Độ Dương.
Câu 39: Thảm thực vật chủ yếu của vùng ven biển Tây Âu là
A. rừng lá rộng. B. rừng lá kim. C. thảo nguyên. D. rừng lá cứng.
Câu 40: Thảm thực vật chủ yếu của vùng Đông Nam châu Âu là
A. rừng lá rộng. B. rừng lá kim. C. thảo nguyên. D. rừng lá cứng.
Câu 41: Đặc điểm của môi trường ôn đới hải dương ở châu Âu là
A. mùa hạ nóng, mùa đông lạnh. B. mùa hạ mát, mùa đông ấm.
C. mùa hạ nóng, mùa đông không lạnh. D. khí hậu phân hóa theo đai cao.
Câu 42: Đặc điểm của môi trường ôn đới lục địa là ở châu Âu là
A. mùa đông lạnh, mùa hạ nóng. B. mùa hạ mát, mùa đông ấm.
C. mùa hạ nóng, mùa đông không lạnh. D. khí hậu phân hóa theo đai cao.
Câu 43: Đặc điểm mưa của môi trường ôn đới hải dương ở châu Âu là
A. mưa quanh năm, lượng mưa tương đối lớn. B. mưa ít, tập trung vào mùa hạ.
C. mưa thu – đông, lượng mưa khá lớn. D. mưa nhiều, tập trung vào mùa hạ.
Câu 44: Đặc điểm mưa của môi trường Địa Trung Hải ở châu Âu là
A. mưa quanh năm, lượng mưa tương đối lớn. B. mưa ít, tập trung vào mùa hạ.
C. mưa thu – đông, lượng mưa khá lớn. D. mưa nhiều, tập trung vào mùa hạ.
Câu 45: Phần lớn dân cư châu Âu theo tôn giáo nào sau đây?
A. Hồi giáo. B. Phật giáo. C. Hin-đu giáo. D. Cơ-đốc giáo.
Câu 46: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Âu là
A. gần 0,1%. B. gần 1%. C. khoảng 1,3%. D. khoảng 2%.
Câu 47: Dân cư châu Âu tập trung chủ yếu ở
A. phía Nam. B. phía Đông. C. vùng trung tâm. D. ven biển.
Câu 48: Dân cư châu Âu thưa thớt ở
A. trong các thung lũng lớn. B. phía Bắc và các vùng núi cao.
C. vùng trung tâm châu lục. D. khu vực ven biển.
Câu 49: Nguyên nhân nào sau đây làm cho vùng ven biển phía Tây của châu Âu mưa nhiều và mưa quanh năm?
A. Có nhiều dãy núi cao đón gió. B. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của front.
C. Hải lưu nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới. D. Tiếp giáp với một vùng biển ấm.
Câu 49: Nguyên nhân nào sau đây làm cho khu vực Đông Âu mưa ít?
A. Nằm sâu trong lục địa. B. Ảnh hưởng của các dòng biển lạnh.
C. Địa hình trũng, thấp. D. Có nhiều dãy núi cao chắn gió.

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-27T12:45:48+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:46:51+00:00

  30. A

  31. A

  32. B

  33. A

  34.  B

  35. D

  36. B

  37. C

  38.B

  39. B

  40. B

  41. C

  42. C

  MK KO TL NX ĐÂU, MỎI TAY LẮM

  0
  2021-09-27T12:46:53+00:00

  Câu 30:B. Pi-rê-nê.

  Câu 31:A. đồng bằng.

  32. B.I-bê-rich.

  33. A. Phía Nam.

  34.  B. Phía Bắc và Tây Bắc.

  35. D. hàn đới.

  36. B. ôn đới hải hương.

  37. CI-ê-nit-xây.

  38.B. Đại Tây Dương.

  39. B. rừng lá kim.

  40. A. rừng lá rộng.

  41. C mùa hạ nóng, mùa đông không lạnh.

  42. C. mùa hạ nóng, mùa đông không lạnh.

  43A. mưa quanh năm, lượng mưa tương đối lớn.

  44D. mưa nhiều, tập trung vào mùa hạ.

  45C. Hin-đu giáo.

  46C. khoảng 1,3%.

  47D. ven biển.

  48C. vùng trung tâm châu lục.

  49A. Có nhiều dãy núi cao đón gió.

  49B. Ảnh hưởng của các dòng biển lạnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )