Câu 30 định luật 3 niu tơn cho ta nhận biết A bản chất sự tương tác qua lại của vật B sự phân biệt giữa lực và phản lực C sự cân bằng giữa lực và phản

Question

Câu 30 định luật 3 niu tơn cho ta nhận biết
A bản chất sự tương tác qua lại của vật
B sự phân biệt giữa lực và phản lực
C sự cân bằng giữa lực và phản lực
D quy luật cân bằng giữa các lực trong tự nhiên

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-08-20T03:37:47+00:00 2 Answers 102 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:38:51+00:00

  Câu 30 định luật 3 niu tơn cho ta nhận biết

  A bản chất sự tương tác qua lại của vật 

  B sự phân biệt giữa lực và phản lực

  C sự cân bằng giữa lực và phản lực

  D quy luật cân bằng giữa các lực trong tự nhiên

  0
  2021-08-20T03:39:35+00:00

  Câu 30 : định luật 3 niu tơn cho ta nhận biết

  A bản chất sự tương tác qua lại của vật

  B sự phân biệt giữa lực và phản lực

  C sự cân bằng giữa lực và phản lực

  D quy luật cân bằng giữa các lực trong tự nhiên

  Học tốt nhé.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )