Câu 33 một người kéo một thùng hàng chuyển động lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là A lực người tác dụng vào xe B lực mà

Question

Câu 33 một người kéo một thùng hàng chuyển động lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là
A lực người tác dụng vào xe
B lực mà xe tác dụng vào người
C lực người tác dụng vào mặt đất
D lực mặt đất tác dụng vào người

in progress 0
Jade 4 tháng 2021-08-16T16:54:30+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:55:37+00:00

  Đáp án:

   Chọn câu D

  Giải thích các bước giải:

   Chọn câu D vì khi người đó chuyển động thì sẽ có lực tác dụng vào mặt đất và mặt đất cũng sẽ tác dụng lại lên chân người đó một lực làm người đó chuyển động .

  0
  2021-08-16T16:55:51+00:00

  Đáp án:

  D. Lực mặt đất tác dụng vào người

  Giải thích các bước giải:

  Khi người đó kéo vật, người đó tác dụng lên mặt đất một lực về phía sau, theo định luật III Newton, mặt đất tác dụng lại vào người đó một lực về phía trước và chính lực này giúp cho người đó chuyển động về phía trước. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )