Câu 5. Để kéo một vật có khối lượng 80kg lên cao 10m người ta dùng một máy kéo có công suất 1750W và hiệu suất 80%. Hãy tính thời gian máy thực hiện c

Question

Câu 5. Để kéo một vật có khối lượng 80kg lên cao 10m người ta dùng một máy kéo có
công suất 1750W và hiệu suất 80%. Hãy tính thời gian máy thực hiện công việc trên?

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-11-12T14:36:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:37:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trọng lượng của vật là :

  $P=10m=80.10=800(N)$

  Công có ích khi kéo vật lên cao là :

  $A_{ci} = P.h= 800 . 10= 8000( J)$

  Công toàn phần do máy thực hiện :

  $A_{tp}=P.t=1750.t(J)$

  Hiệu suất của máy là :

  $H=\frac{A_{ci}}{A_{tp}}.100$%$=\frac{8000}{1750t}.100$%$=\frac{32}{7t}=80$%

  ⇒ $t=5,7s$

  0
  2021-11-12T14:37:53+00:00

  Đáp án:

   5,7s

  Giải thích các bước giải:

   Công suất của trọng lực:

  P=(1750.80)/100=1400W

  Công của trọng lực:

  A=P.h=80.10.10=8000J

  Thời gian cần tính:

  t=A/P=5,7s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )