Câu 5: Vùng núi thấp, có hai sườn không đối xứng là đặc điểm của A. vùng núi Tây bắc. B. vùng núi Trường Sơn Bắc. C. vùng núi Đông Bắc. D. vùng núi Tr

Question

Câu 5: Vùng núi thấp, có hai sườn không đối xứng là đặc điểm của
A. vùng núi Tây bắc. B. vùng núi Trường Sơn Bắc.
C. vùng núi Đông Bắc. D. vùng núi Trường Sơn Nam
câu 2: Dãy núi nào sau đây không thuộc vùng Đông Bắc nước ta ?
A. Ngân Sơn. B. Bạch Mã. C. Đông Triều. D. Bắc Sơn..
Câu 8: Ý nào sau đây không đúng với vùng núi Đông Bắc ?
A. Là một vùng đồi núi thấp.
B. Có các cánh cung núi lớn và vùng đồi phát triển rộng.
C. Địa hình cácx tơ khá phổ biến, tạo nên những cảnh quan đẹp.
D. Có các cao nguyên ba dan rộng lớn.

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-09-09T10:39:01+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:40:08+00:00

  5.B

  2.B

  8.D

  0
  2021-09-09T10:40:13+00:00

  Câu 5: Vùng núi thấp, có hai sườn không đối xứng là đặc điểm của

  A. vùng núi Tây bắc.

  B. vùng núi Trường Sơn Bắc.

  C. vùng núi Đông Bắc.

  D. vùng núi Trường Sơn Nam

  câu 2: Dãy núi nào sau đây không thuộc vùng Đông Bắc nước ta ?

  A. Ngân Sơn.

  B. Bạch Mã.

  C. Đông Triều.

  D. Bắc Sơn..

  Câu 8: Ý nào sau đây không đúng với vùng núi Đông Bắc ?

  A. Là một vùng đồi núi thấp.

  B. Có các cánh cung núi lớn và vùng đồi phát triển rộng.

  C. Địa hình cácx tơ khá phổ biến, tạo nên những cảnh quan đẹp.

  D. Có các cao nguyên ba dan rộng lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )