Câu 6. Một người đứng từ mặt đất ném một vật theo phương thẳng đứng. Vật có khối lượng 2kg và nó đạt được độ cao lớn nhất 25m. Lấy g = 10 m/s2. a. Tí

Question

Câu 6. Một người đứng từ mặt đất ném một vật theo phương thẳng đứng. Vật có khối lượng 2kg và nó đạt được độ cao lớn nhất 25m. Lấy g = 10 m/s2.
a. Tính công của vật.
b. Tính động năng của vật tại vị trí ban đầu và cho biết vận tốc ban đầu bằng bao nhiêu?
c. Tìm vận tốc của vật khi vật ở dưới độ cao lớn nhất là 5m.
Mong mọi người giúp em ạ

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-11-06T20:16:52+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:18:19+00:00

  Đáp án:

   a.500J

  b.500J và 10√5m/s

  c.10m/s

  Giải thích các bước giải:

  a.Công của vật là:

  \[A = mgh = 2.10.25 = 500J\]

  b.Động năng và vận tốc của vật tại vị trí ban đầu là:

  \[\begin{gathered}
    A = {{\text{W}}_d} = 500J \hfill \\
    {{\text{W}}_d} = \frac{1}{2}m{v^2} \Rightarrow {v^2} = \frac{{2.500}}{2} = 500 \Rightarrow v = 10\sqrt 5 m/s \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  c.Vận tốc của vật khi đạt độ cao 20m là:

  \[A = \frac{1}{2}m{v^2} + mgh \Rightarrow {v^2} = 2.\frac{{500 – 2.10.20}}{2} = 100 \Rightarrow v = 10m/s\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )