Câu 6. Theo thông tư 17/2018-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, thì các

Question

Câu 6. Theo thông tư 17/2018-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, thì các cơ sở giáo dục phải báo cáo tự đánh giá ở những mức độ nào?
A. Đăng ký cấp độ nào, thì đánh giá cấp độ đó.
B. Chỉ đánh giá mức độ 1, mức độ 2.
C. Đánh giá cả mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3.
D. Phải đánh giá hết cả 4 mức độ.
Câu 7. Để một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, thì phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu nào theo thông tư 17/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018.
A. Đạt chuẩn KĐCLGD cấp độ 1, chuẩn quốc gia mức độ 1.
B. Đạt chuẩn KĐCLGD cấp độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1.
C. Đạt chuẩn KĐCLGD cấp độ 3, chuẩn quốc gia mức độ 1.
D. Cả 3 ý trên.

in progress 0
Rylee 4 tháng 2021-08-11T10:40:44+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:42:09+00:00

  Câu 6

  khoanh vào câu a là hợp lý nhất

  Câu 7

  khoanh vào ý d 

  0
  2021-08-11T10:42:12+00:00

  D

  A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )