Câu 7. Hai bình A và B giống nhau, cùng chứa lượng chất lỏng như nhau. Ban đầu nhiệt độcủa chất lỏng trong hai bình là như nhau. Đặt hai bình vào tron

Question

Câu 7. Hai bình A và B giống nhau, cùng chứa lượng chất lỏng như nhau. Ban đầu nhiệt độcủa chất lỏng trong hai bình là như nhau. Đặt hai bình vào trong cùng một chậu nước nóng thì thấy mực nước trong bình A dâng cao hơn bình B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói vềcác chất lỏng chứa trong hai bình?A.Chất lỏng ởhai bình giống nhau nhưng nhiệt độcủa chúng khác nhau.B.Chất lỏng ởhai bình khác nhau, nhiệt độcủa chúng khác nhau.C.Hai bình A và B chứa cùng một loại chất lỏng.D.Hai bình A và B chứa hai loại chất lỏng khác nhau

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-04T07:10:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T07:11:49+00:00

  Đáp án: mình phân vân giữa hai đáp án : Chất lỏng ở hai bình khác nhau, nhiệt độ của chúng khác nhau và Chất lỏng ở hai bình giống nhau nhưng nhiệt độ của chúng khác nhau. 

   

  Giải thích các bước giải: mong bn vote cho mik 5 sao và mik sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời đúng nhất

   

  0
  2021-10-04T07:11:52+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  Hai bình như nhau, chứa lượng chất lỏng như nhau, nhiệt độ ban đầu như nhau. Khi cho vào nước nóng thì nước bình A dâng cao hơn bình B.

  → Chất lỏng trong bình A nở nhiều hơn bình B.

  → Hai chất lỏng nở khác nhau.

  → Hai chất lỏng khác nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )