Câu 97 : Ngành dịch vụ được mệnh danh “ngành công nghiệp không khói” là A. du lịch. B. thông tin liên lạc. C. tài chính. D. bảo hiểm. Câu

Question

Câu 97 : Ngành dịch vụ được mệnh danh “ngành công nghiệp không khói” là
A. du lịch. B. thông tin liên lạc.
C. tài chính. D. bảo hiểm.
Câu 98 : Nhân tố quy định mật độ mạng lưới giao thông vận tải, các loại hình vận tải, hướng và
cường độ các luồng vận chuyển là:
A. vị trí địa lí.
B. điều kiện tự nhiên.
C. sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế.
D. sự phân bố dân cư.

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-31T17:14:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:15:31+00:00

  97) A

  98) C

  0
  2021-08-31T17:15:31+00:00

  Câu 97 :  Ngành dịch vụ được mệnh danh “ngành công nghiệp không khói” là
  A. du lịch. B. thông tin liên lạc.         
  C. tài chính. D. bảo hiểm.   
  Câu 98 :  Nhân tố quy định mật độ mạng lưới giao thông vận tải, các loại hình vận tải, hướng và 
  cường độ các luồng vận chuyển là:
  A. vị trí địa lí. 
  B. điều kiện tự nhiên.
  C. sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế.
  D. sự phân bố dân cư. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )