Câu hỏi 13 (1 điểm) Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí: Thể tích vật rắn sẽ giảm khi nó bị ………..  nóng lên  giảm  l

Question

Câu hỏi 13 (1 điểm)
Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí:
Thể tích vật rắn sẽ giảm khi nó bị ………..
 nóng lên
 giảm
 lạnh đi
 tăng
Câu hỏi 14 (1 điểm)
Hiện tượng nào sau xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng
Trọng lượng của chất lỏng tăng
 Thể tích của chất lỏng giảm
 Khối lượng của chất lỏng tăng
Thể tích của chất lỏng tăng
Câu hỏi 15 (1 điểm)
Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì :
 khối lượng riêng của chất lỏng giảm.
 khối lượng của chất lỏng tăng.
 cả khối lượng và trọng lượng điều tăng.
 trọng lượng của chất lỏng tăng.
Câu hỏi 16 (1 điểm)
Khi đưa nhiệt độ của thanh đồng từ 30oC xuống 5o thanh đồng sẽ:
 nở ra.
 co lại.
 tăng thể tích.
 giảm khối lượng.
Câu hỏi 17 (1 điểm)
Các câu sau, câu nào không đúng
 Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực
 Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi độ lớn của lực
 Ròng rọc động có tác dụng làm đổi hướng của lực
 Ròng rọc động có tác dụng làm đổi độ lớn của lực
Câu hỏi 18 (1 điểm)
Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp đúng là:
 khí, rắn, lỏng.
 rắn, lỏng, khí .
 khí, lỏng, rắn.
 rắn, khí, lỏng.
Câu hỏi 19 (1 điểm)
Mỗi độ trong …………bằng một độ trong nhiệt giai Xenxiut
 nhiệt giai Farenhai
 nhiệt kế thủy ngân
 nhiệt giai Kenvin
 nhiệt kế rượu
Câu hỏi 20 (1 điểm)
Để ý thấy ở các đường ống dẫn hơi, có những đoạn bị uốn cong. Giải thích tại sao?
 Chỉ để tránh sự dãn nở làm thay đổi hình dạng ống.
 Chỉ để làm giảm tộc độ lưu thông của hơi.
 Chỉ để lọc bớt khí bẩn.
 Chỉ để lọc bớt cặn bẩn
Câu hỏi 21 (1 điểm)
Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì:
 khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm.
 khối lượng của chất không thay đổi, còn thể tích tăng.
 thể tích của chất lỏng tăng.
 khối lượng của chất lỏng tăng.
Câu hỏi 22 (1 điểm)
Nhiệt kế nào dưới đây không thể đo nhiệt độ của nước đang sôi:
 nhiệt kế dầu .
 nhiệt kế rượu .
 nhiệt kế dầu công nghệ pha màu.
 nhiệt kế thủy ngân.
Câu hỏi 24 (1 điểm)
Khi làm nóng một lượng chất khí thì:
 khối lượng riêng của chất khí giảm.
 khối lượng riêng chất khí không đổi.
 khối lượng riêng của chất khí tăng.
 khối lượng riêng lúc đầu giảm,sau tăng.
Câu hỏi 25 (1 điểm)
Chất lỏng không được dùng để chế tạo nhiệt kế là:
 nước pha màu đỏ.
 rượu pha màu đỏ.
 dầu công nghệ pha màu đỏ.
 thủy ngân.
Câu hỏi 26 (1 điểm)
Trong các câu sau, câu phát biểu sai là:
 chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi.
 các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
 khi làm nóng một lượng chất lỏng, khối lượng của khối chất lỏng không thay đổi.
 các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Câu hỏi 27 (1 điểm)
Câu 14 . Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là :
 37o C
 20o C
100o C
 42o C
Câu hỏi 28 (1 điểm)
Chọn câu trả lời đúng nhất. Tại sao người ta không sử dụng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của nước sôi?
 Vì giới hạn đo không phù hợp.
 Vì độ chia nhỏ nhất không thích hợp.
 Các phương án đưa ra đều sai.
 Hình dáng của nhiệt kế không thích hợp.
Câu hỏi 29 (1 điểm)
Trong các nhiệt kế dưới dây, Nhiệt kế dùng để đo được nhiệt độ của cơ thể người là:
 nhiệt kế y tế.
 nhiệt kế dầu
 nhiệt kế thủy ngân
 nhiệt kế rượu.
Câu hỏi 30 (1 điểm)
Khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do là để :
 tiết kiệm thời gian đóng.
 tôn không bị thủng nhiều lỗ.
 tiết kiệm đinh
 tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.

in progress 0
Peyton 4 tuần 2021-07-10T11:50:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:51:54+00:00

  Câu hỏi 13 (1 điểm) Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí: Thể tích vật rắn sẽ giảm khi nó bị lạnh đi.

  Câu hỏi 14 (1 điểm) Hiện tượng nào sau xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng : Thể tích của chất lỏng tăng

  Câu hỏi 15 (1 điểm) Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì : Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

  Câu hỏi 16 (1 điểm) Khi đưa nhiệt độ của thanh đồng từ 30oC xuống 5o thanh đồng sẽ:co lại.

  Câu hỏi 17 (1 điểm)

  Các câu sau, câu nào không đúng  Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực :  Ròng rọc động có tác dụng làm đổi độ lớn của lực

  Câu hỏi 18 (1 điểm) Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp đúng là:   rắn, lỏng, khí .

  Câu hỏi 19 (1 điểm) Mỗi độ trong …………bằng một độ trong nhiệt giai Xenxiut   nhiệt kế thủy ngân

  Câu hỏi 20 (1 điểm) Để ý thấy ở các đường ống dẫn hơi, có những đoạn bị uốn cong. Giải thích tại sao?  Chỉ để tránh sự dãn nở làm thay đổi hình dạng ống.

  Câu hỏi 21 (1 điểm) Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì:  khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm.  

   Câu hỏi 22 (1 điểm) Nhiệt kế nào dưới đây không thể đo nhiệt độ của nước đang sôi:  nhiệt kế rượu .

  Câu hỏi 24 (1 điểm) Khi làm nóng một lượng chất khí thì:  khối lượng riêng của chất khí giảm.

  Câu hỏi 25 (1 điểm) Chất lỏng không được dùng để chế tạo nhiệt kế là:    nước pha màu đỏ

  .Câu hỏi 26 (1 điểm) Trong các câu sau, câu phát biểu sai là:khi làm nóng một lượng chất lỏng, khối lượng của khối chất lỏng không thay đổi.  

  Câu hỏi 27 (1 điểm) Câu 14 . Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là :  42o C

  Câu hỏi 28 (1 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất. Tại sao người ta không sử dụng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của nước sôi?  

  Vì giới hạn đo không phù hợp.

  Câu hỏi 29 (1 điểm) Trong các nhiệt kế dưới dây, Nhiệt kế dùng để đo được nhiệt độ của cơ thể người là:  nhiệt kế y tế.

  Câu hỏi 30 (1 điểm) Khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do là để :  tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.

  0
  2021-07-10T11:52:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích vật rắn sẽ giảm khi nó bị ………..  

  nóng lên  

  giảm  

  lạnh đi  

  tăng

  Câu hỏi 14 :Thể tích của chất lỏng tăng

  Câu hỏi 15: Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

  Câu hỏi 16: Co lại

  Câu hỏi 17: Ròng rọc động có tác dụng làm đổi độ lớn của lực

  Câu hỏi 18: Khí, lỏng, rắn.

  Câu hỏi 19: Nhiệt kế thủy ngân

  Câu hỏi 20: Chỉ để tránh sự dãn nở làm thay đổi hình dạng ống.

  Câu hỏi 21: Khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm.

  Câu hỏi 22: Nhiệt kế rượu

  Câu hỏi 24: Khối lượng riêng của chất khí giảm.

  Câu hỏi 25: Nước pha màu đỏ

  Câu hỏi 26: Khi làm nóng một lượng chất lỏng, khối lượng của khối chất lỏng không thay đổi.

  Câu hỏi 27: 42o C

  Câu hỏi 28: Vì giới hạn đo không phù hợp

  Câu hỏi 29: Nhiệt kế y tế.

  Câu hỏi 30: Tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )