Cấu trúc bị động của thì tương lai tiếp diễn

Question

Cấu trúc bị động của thì tương lai tiếp diễn

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-09-03T16:50:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:51:31+00:00

  s+ will + being +vpp

  0
  2021-09-03T16:52:18+00:00

  Cấu trúc bị động của thì tương lai tiếp diễn

  will being PII

  VD:

  She will be watching a film this time tomorrow.

  `=>` A film will being watched this time tomorrrow by her.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )