Chất dẫn điện tốt nhất và chất cách điện tốt nhất nào dưới đây A:Sắt và nhựa B:Chì và sứ C:Đồng và sứ D:Sắt và gỗ khô

Question

Chất dẫn điện tốt nhất và chất cách điện tốt nhất nào dưới đây
A:Sắt và nhựa
B:Chì và sứ
C:Đồng và sứ
D:Sắt và gỗ khô

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-07-09T21:52:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:53:55+00:00

  Chất dẫn điện tốt nhất và chất cách điện tốt nhất nào dưới đây

  A:Sắt và nhựa

  B:Chì và sứ

  C:Đồng và sứ

  D:Sắt và gỗ khô

  $#Cho mik xin ctlhn$

   

  0
  2021-07-09T21:54:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chất dẫn điện tốt nhất và chất cách điện tốt nhất là Đồng và sứ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )