Chất khí trong xi lanh của một động cơ bị nén, thể tích giảm đi 5 lần, áp suất tăng 9 lần so với ban đầu, còn nhiệt độ tăng 250 độ c tính nhiệt độ ban

Question

Chất khí trong xi lanh của một động cơ bị nén, thể tích giảm đi 5 lần, áp suất tăng 9 lần so với ban đầu, còn nhiệt độ tăng 250 độ c tính nhiệt độ ban đầu khi đó?

in progress 0
Kaylee 2 tuần 2021-10-08T06:55:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-08T06:57:14+00:00

    Đáp án:

     t1=17,5 độ C

    Giải thích các bước giải:
    \[{V_2} = \frac{{{V_1}}}{5};{P_2} = 9{P_1};{T_2} = 250 + 273 = 523K\]

    ta có:
    \[\frac{{{P_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_2}{V_2}}}{{{T_2}}} =  > {T_1} = {T_2}.\frac{{{P_1}{V_1}}}{{{P_2}{V_2}}} = 523.\frac{1}{9}.5 = 290,5K =  > {t_1} = 17,{5^0}C\]

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )