chế độ triều ở Vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình nhất thế giới là hình thức nào?

Question

chế độ triều ở Vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình nhất thế giới là hình thức nào?

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2021-07-25T02:08:32+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T02:09:53+00:00

  -Chế độ nhật triều của vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình của Thế giới (vì mỗi ngày chỉ có 1 lần nước lên và 1 lần nước xuống đều đặn)

  0
  2021-07-25T02:10:31+00:00

  Hình thức :

  + Hình thức của thủy triều Vịnh Bắc Bộ

  ( Vì mỗi ngày thủy triều ở Vịnh Bắc Bộ ngoi lên và lặn xuống mỗi cái một lần đều đặn )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )