Chị S người dân tộc Khơme.Vừa qua chị đc nhà nước hỗ trợ tiền để mở lớp dạy mứa cho con em đồng bào dân tộc mình.Việc làm này thể hiện Nhà nước đang t

Question

Chị S người dân tộc Khơme.Vừa qua chị đc nhà nước hỗ trợ tiền để mở lớp dạy mứa cho con em đồng bào dân tộc mình.Việc làm này thể hiện Nhà nước đang tạo điều kiện cho các dân tộc
A.để phtá triển ktế
B.ổn định chính trị
C.PHát triển văn hóa
D.Để phát triển giáo dục
Hợp tác cùng phát triển dựa trên cơ sở nào để các bên cùng có lợi và ko làm phương hại đến lợi ích của quốc gia khác
A.TÔN TRỌNG
B.BÌNH ĐẲNG
CHỖ TRỢ
B.ĐOÀN KẾT

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-04T19:54:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T19:55:57+00:00

  Chị S người dân tộc Khơme.Vừa qua chị đc nhà nước hỗ trợ tiền để mở lớp dạy mứa cho con em đồng bào dân tộc mình.Việc làm này thể hiện Nhà nước đang tạo điều kiện cho các dân tộc

  A.để phát triển ktế

  B.ổn định chính trị

  C.PHát triển văn hóa

  D.Để phát triển giáo dục

  Hợp tác cùng phát triển dựa trên cơ sở nào để các bên cùng có lợi và ko làm phương hại đến lợi ích của quốc gia khác

  A.TÔN TRỌNG

  B.BÌNH ĐẲNG

  C.HỖ TRỢ

  D.ĐOÀN KẾT

  0
  2021-08-04T19:56:20+00:00

  1: Chị S người dân tộc Khơme.Vừa qua chị được nhà nước hỗ trợ tiền để mở lớp dạy mứa cho con em đồng bào dân tộc mình.Việc làm này thể hiện Nhà nước đang tạo điều kiện cho các dân tộc:

  A.Để phát triển kinh tế

  B.Ổn định chính trị

  C.Phát triển văn hóa

  D.Để phát triển giáo dục

  2: Hợp tác cùng phát triển dựa trên cơ sở nào để các bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của quốc gia khác

  A.TÔN TRỌNG

  B.BÌNH ĐẲNG HỖ TRỢ

  C.ĐOÀN KẾT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )