Cho 1 bếp điện 220V-1000W được sử dụng U=220V. Đun sôi 3 lít nước với nhiệt độ ban đầu là 20 độ C thì mất một thời gian là 20 phút. a. Tính điện trở v

Question

Cho 1 bếp điện 220V-1000W được sử dụng U=220V. Đun sôi 3 lít nước với nhiệt độ ban đầu là 20 độ C thì mất một thời gian là 20 phút.
a. Tính điện trở và cường độ dòng điện chạy qua bếp.
b. Tính hiệu suất của bếp biết c=42005 kg.K . Coi rằng nhiệt lượng cung cấp đun sôi nước là có ích.
c. Bếp điện sử dụng mỗi ngày 2 giờ. Tính tiền điện một tháng 30 ngày biết 1kWh=900 đồng

in progress 0
Hailey 2 tuần 2021-11-28T14:41:39+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:43:27+00:00

  Đáp án:

   $54000vnđ$

  Giải thích các bước giải:

  a, Điện trở và cường độ định mức:

  $I=\frac{P}{U}=\frac{1000}{220}\approx 4,54A$ 

  $R=\frac{U}{I}=\frac{220}{4,54}=48,4\Omega$

  b, Hiệu suất của bếp:

  $H=\frac{cm\Delta T}{P.t}=\frac{3.4200.(100-20)}{1000.20.60}=84\%$

  c, Số tiền:

  $M=P.t.900=P.2.30.900=1.2.30.900=54000vnđ$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )