cho 1 từ ngữ trong các phiên âm sau /ɪ/ /e/ /ɒ/ /ʌ/ /ɪə/ /æ/

Question

cho 1 từ ngữ trong các phiên âm sau
/ɪ/ /e/ /ɒ/ /ʌ/ /ɪə/ /æ/

in progress 0
Cora 5 ngày 2021-12-04T06:11:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:12:36+00:00

  /ɪ/       /e/      /ɒ/      /ʌ/     /ɪə/    /æ/

  kick   check  wash    cut     ear    cat

  0
  2021-12-04T06:12:48+00:00

  /ɪ/ : his

  /e/: head

  /ɒ/: box

  /ʌ/: some

  /ɪə/: hear

  /æ/: international

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )