Cho 2 nguồn pin, 2 bóng đèn giống nhau, 1 ampe kế, 1 khóa K đóng và một số dây dẫn. Khi đóng khóa K đèn sáng bình thường. a). Hãy vẽ sơ đồ mạch điện

Question

Cho 2 nguồn pin, 2 bóng đèn giống nhau, 1 ampe kế, 1 khóa K đóng và một số dây dẫn. Khi đóng khóa K đèn sáng bình thường. a). Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trong 2 trường hợp: 2 đèn mắc nối tiếp và ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch. b). Kí hiệu các cực của pin, các chốt của ampe kế và chiều dòng điện trong mạch. c). Biết U toàn mạch bằng 3V, U1 =1,7V. Tìm U1. d)Ampe kế chỉ 0,3A. tính cường độ dòng điện chạy qua các đèn
Chỉ cần làm câu d cho tớ thôi:/
ω

in progress 0
Remi 1 năm 2021-07-11T23:59:16+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-12T00:00:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu a và b mình vẽ chung 1 hình vẽ.

  Bạn vẽ 2 hình, hình 1 chưa vẽ chiều dòng điện, và cực của pin và ampe kế nhé.

  c/. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì hiệu điện thế trong mạch bằng tổng hiệu điện thế đi qua hai đầu mỗi đèn,, nên ta có:

  Umạch = U1 + U2

  ⇒ U1 = Umạch – U2 = 3 – 1, 7= 1,3 V

  d/. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch bằng cuờng độ dòng điện đi qua mỗi đèn. Nên ta có:

  I mạch = I1 = I2 = 0,3 A

  Vậy cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn 1 bằng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn 2 bằng 0,3A

  NOCOPY

  0
  2021-07-12T00:00:33+00:00

   

   d) Vì đèn 1 nối tiếp với đèn 2 

  Nên I = I1 = I2 = 0,3 A

  Vậy cường độ dòng điện chạy qua các đèn là 0,3 A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )