Cho 3 số thực a,b,c viết thuật toán tìm MIN của a,b,c

Question

Cho 3 số thực a,b,c viết thuật toán tìm MIN của a,b,c

in progress 0
Hailey 4 tháng 2021-08-11T10:24:53+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:25:58+00:00

  Thuật toán:

  .

  B1: Nhập vào ba số a,b,c

  B2: Gán MIN<-a

  B3: Nếu b<Min thì Min<-b

        Nếu c<Min thì Min<-c

  B4: In giá trị của Min ra màn hình

  Học tốt!

  0
  2021-08-11T10:26:47+00:00

  $Input$ : ba số $a,b$ là số thực

  $Output$ : Tìm $Min$ của bà số

  *Thuật toán

  Bước 1: Nhập ba số thực $a,b,c$

  Bước ;2 : Gán $a-> Min$

  Bước 3: dùng câu lệnh điều kiện

  Nếu $b<Min $ and $b<c$ $ => Min -> b$

           Nếu $  b>c => Min-> c$

           Nếu $b=c$ => $Min->b$

  Bước 4: in ra kết quả và kết thúc thuật toán

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )