Cho biết khu vực nào có mực độ dân số đông nhất Châu Á? Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Nam Á

Question

Cho biết khu vực nào có mực độ dân số đông nhất Châu Á? Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Nam Á

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-07T19:03:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:04:11+00:00

  Cho biết khu vực nào có mực độ dân số đông nhất Châu Á ?

  → Đông Á

  Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Nam Á

   → Trên những khu vực được phân bố ở Nam Á thì đều có địa hình hiểm hách và khó cho việc sản suất đời sống, công việc. Đặc biệt là ở những vùng gần dãy Hi-ma-lay-a thì khí hậu khắc nghiệt thì sản suất các cây công nghiệp sẽ khó phát triển, nhưng bù lại là đất đai màu mỡ.

  0
  2021-08-07T19:04:30+00:00

  -Khu vực có mực độ dân cư đông nhất châu Á là Đông Á.

  -Sự phân bố dân cứ không đồng đều :

  +Dân cư tập trung phần lớn ở ven biển do: địa hình ở đây tương đối bằng phẳng, đất ẩm phù hopej cho việc phát triển nông nghiệp.

  +Dân cư thưa thớt ở trung tâm do: địa hình hiểm trở, không thuận lợi cho nuôi trồng, buôn bán

  +Khu vực công nghiệp phát triển thì dân cư đông đúc, vì thuận lợi cho lao động và gioa thông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )