Cho biết thời gian trái đất quay hết một vòng quanh mặt trời là bao nhiêu ?

Question

Cho biết thời gian trái đất quay hết một vòng quanh mặt trời là bao nhiêu ?

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-05T03:49:35+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:51:22+00:00

  365 ngày 6 giờ là thời gian Trái Đất quay hết 1 vòng quanh mặt trời

  0
  2021-10-05T03:51:27+00:00

  → Thời gian Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )