Cho cường độ dòng quang điện bảo hòa trong một tế bào quang điện là 48μA . Số electron quang điện từ catot đên đập vào anot trong một phút là . *

Question

Cho cường độ dòng quang điện bảo hòa trong một tế bào quang điện là 48μA . Số electron quang điện từ catot đên đập vào anot trong một phút là . *

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-10T07:46:31+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:47:46+00:00

  Đáp án:

  \(1,{8.10^{16}}\)

  Giải thích các bước giải:

   số electron quang điện từ catot đên đập vào anot trong một giây n

  \[\begin{array}{l}
  I = n.\left| e \right|\\
   \Rightarrow {48.10^{ – 6}} = n.1,{6.10^{ – 19}}\\
   \Rightarrow n = {3.10^{14}}
  \end{array}\]

  Số electron quang điện từ catot đên đập vào anot trong một phút là:

  \[n.60 = 1,{8.10^{16}}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )