Cho điện tích q1=2*10^-8C q2=3*10^-8C Đặt cách nhau 2cm Tính lực tt giữa 2 điện tích Q1 và Q2

Question

Cho điện tích q1=2*10^-8C
q2=3*10^-8C
Đặt cách nhau 2cm Tính lực tt giữa 2 điện tích Q1 và Q2

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-09-02T09:06:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:07:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-02T09:08:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước:

  Lực tt giữa 2 điện tích Q1 và Q2 là:

  F=k/q1*q2/ : 0.02 : 0.02 =0,0135 (k=9*10^9)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )