Cho đoạn lệnh sau : a := 5 ; i := 2 ; while a mod i <> 0 do begin i := i + 1 ; end ; if a = i then write(‘a la so …(1)…..’) else write(‘a la so …(2)….

Question

Cho đoạn lệnh sau :
a := 5 ; i := 2 ;
while a mod i <> 0 do
begin
i := i + 1 ;
end ;
if a = i then write(‘a la so …(1)…..’) else write(‘a la so …(2)…..’) ;
Em hãy chạy đoạn lệnh trên bằng tay(phân tích đoạn lệnh) và trả lời các câu hỏi sau :
1- Khi kết thúc đoạn lênh giá trị của i là bao nhiêu?
2- Nếu a = 6 thì khi kết thúc đoan lệnh giá trị của i là bao nhiêu ?
3- Dựa vào kết quả của câu 1 và 2. Em hãy điền vào chỗ trống 1 và 2 cho phù hợp(a là số gì ?). Từ đó cho biết công dụng của đoạn lệnh trên.

in progress 0
Maya 5 tháng 2021-07-23T08:41:52+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:42:57+00:00

  1- Khi kết thúc đoạn lệnh, giá trị của i=5

  2- Nếu a=6 thì khi kết thúc a=2 vì 2 là số nhỏ nhất lớn hơn 1 và a cũng chia hết cho 2

  3- Đoạn lệnh while là dùng để tìm ước nhỏ nhất của a lớn hơn hoặc bằng 2

  0
  2021-07-23T08:43:36+00:00

  1- Khi kết thúc đoạn lệnh, giá trị của i=5

  2- Nếu a=6 thì khi kết thúc a=2 

  3- Đoạn lệnh while là dùng để tìm ước nhỏ nhất của a lớn hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )