Cho mik hỏi là trong pascal tin học 8 á Writeln(‘chao cac ban ‘); Thì cái dấu ” có tác dụng gì vậy ?

Question

Cho mik hỏi là trong pascal tin học 8 á
Writeln(‘chao cac ban ‘);
Thì cái dấu ” có tác dụng gì vậy ?

in progress 0
Jasmine 1 tháng 2021-08-05T01:48:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:49:30+00:00

  Dấu có tác dụng là:

  + ) Cho máy biết phải viết từ trong dấu ”

  + ) Nếu như mà không có dấu ” thì chương trình đó sẽ không chạy được.

  0
  2021-08-05T01:49:51+00:00

  nó có tác dụng là:cho máy biết phải viết từ trong dấu ” . Nếu không có dấu ” thì chương trình không chạy được.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )