cho một máy biến thế có U1=220V, U2= 10V. Xác định số vòng dây n1 , n2 của hai đầu máy biến thế

Question

cho một máy biến thế có U1=220V, U2= 10V. Xác định số vòng dây n1 , n2 của hai đầu máy biến thế

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-09T15:08:03+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T15:09:11+00:00

  Đáp án:

  \(\frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = 22\) 

  Giải thích các bước giải:

  Với đề bài này không thể tính cụ thể từng số vòng dây nhé. Chỉ tính được tỉ số của số vòng dây thôi bạn nhé.

  Tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp trên cuộn thứ cấp là:

  \[\frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{220}}{{10}} = 22\]

   

  0
  2021-09-09T15:09:13+00:00

  Đáp án:

   $\frac{n_1}{n_2} = \frac{22}{1}$

  Giải thích các bước giải:

   Áp dụng công thức máy biến thế: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 

  Tỉ số của hai vòng dây tương ứng là: 

  $\frac{n_1}{n_2} = \frac{220}{10} = \frac{22}{1}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )