chỗ ở là gì ? em hiểu quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân? hành vi như thế nào là vi phạm vào chỗ ở của công dân ? nếu vi phạm sẽ bị xử lý như t

Question

chỗ ở là gì ? em hiểu quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân? hành vi như thế nào là vi phạm vào chỗ ở của công dân ? nếu vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào

in progress 0
Kennedy 2 tuần 2021-07-11T13:27:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:29:13+00:00

  -Chỗ ở là thuật ngữ chỉ chung về 1 nơi cư trú hoặc nơi trú ẩn của con người 

  -Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân là chỗ ỏ của công dân được nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đố đồng ý. 

  -Những hành vi vi phạm vào chỗ ở của công dân:

  +Tự ý đuổi người khác ra khỏi nhà của họ

  +Tự ý khám xét nhà chưa có lệnh khám của cơ quan có thẩm quyền

  +Vào nhà người khác bới đồ bừa bãi khi họ đi vắng

  -Nếu vi phạm sẽ bị xử lý :

  +Bị phạt cảnh cáo

  +Bị cải tạo không giam giữ đến 1 năm

  +Bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm

  0
  2021-07-11T13:29:24+00:00

  Chỗ ở là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

  Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân là Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

  Những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân:

  • Tự ý đuổi người khác ra khỏi nhà ở của họ
  • Tự ý khám xét nhà khi chưa có lệnh khám của cơ quan có thẩm quyền
  • Vào nhà người khác, bới đồ bừa bãi khi họ đi vắng

  Xẽ xử lí theo quy định của Pháp luật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )