Cho R1=5ôm mắc nối tiếp R2=10 ôm, biết hiệu điện thế hai đầu mạch là không đổi và =12V a) Tính điện trở tương đương, cường độ dòng điện qua mạch chính

Question

Cho R1=5ôm mắc nối tiếp R2=10 ôm, biết hiệu điện thế hai đầu mạch là không đổi và =12V
a) Tính điện trở tương đương, cường độ dòng điện qua mạch chính và qua từng điện trở.
b) Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở
c) Biết điện trở làm bằng dây đồng có điện trở xuất 1,7.10-8Ωm, có tiết diện 0,2mm2 +Tính chiều dài dây R1 +Nếu cắt dây làm 3 phần rồi gộp lại. Tính điện trở dây sau khi cắt.
d) Mắc thêmR3=5Ω song song R2. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và cường độ dòng điện qua tan điện trở.
Mọi người giups e với ạ

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-08-28T01:52:32+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:54:13+00:00

  a) Điện trở tương đương của cả mạch là R=R1+R2=5+10=15(ôm)
   Cường độ dòng điện qua mạch chính là I=$\frac{U}{R}$ =$\frac{12}{15}$ =0,8(A)
  Ta có I=I1=I2=0,8(A) 
  b) U1=R1.I1=4(V)
      U2=R2.I2=8(V)
  C và D thì chịu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )