cho r1,r2,r3 mắc nối tiếp ,biết :r1=1 ÔM,r2=2,r3=2 ÔM , uAB=16V .TÌM: A, ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH B, HIỆU ĐIỆN THẾ HAI ĐẦU MỖI ĐIỆN TRỞ ….

Question

cho r1,r2,r3 mắc nối tiếp ,biết :r1=1 ÔM,r2=2,r3=2 ÔM , uAB=16V .TÌM:
A, ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH
B, HIỆU ĐIỆN THẾ HAI ĐẦU MỖI ĐIỆN TRỞ
……GIÚP MK VS Ạ DDANG CẦN ….

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-02T15:09:17+00:00 1 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:10:40+00:00

  A,

  $R_{tđ}=R_1+R_2+R_3=5(Ω)$

  b)

  $I=\dfrac{U}{R_{tđ}}=3,2(A)$

  $→I_1=I_2=I_3=I=3,2(A)$

  $→\left\{ {\matrix{{U_1=I_1.R_1=3,2(V)} \cr{U_2=I_2.R_2=6,4(V)} \cr{U_3=I_3.R_3=6,4(V)}} } \right. $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )