cho sơ đồ mạch điện, Biết hiệu đ thế của đèn 1 là U1 =6V Tính U2. Biết I= 0,9 A, I1= 0,75 A. Tính I2

Question

cho sơ đồ mạch điện, Biết hiệu đ thế của đèn 1 là U1 =6V Tính U2. Biết I= 0,9 A, I1= 0,75 A. Tính I2

in progress 0
Aubrey 14 phút 2021-09-16T17:54:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T17:55:48+00:00

  Ta có I = I1+I2 

  => I2=I-I1=0.9-0.75=0.15

  vì U1=U2 => U2 = 6V

  0
  2021-09-16T17:56:09+00:00

  Đáp án:

   $U_{2}$ = 6V

   $I_{2}$ = 0,15A

  Giải thích các bước giải:

   Vì 2 đèn được mắc song song nên 

  Hiệu điện giữa 2 đầu đèn của cả 2 đèn sẽ bằng nhau :

  \[{U_2} = {U_1} = 6V\]

  CƯờng độ dòng điện của mạch song song bằng tổng cường độ dòng điện 2 đèn :

  \[{I_1} + {I_2} = I \Rightarrow {I_2} = I – {I_1} = 0,9 – 0,75 = 0,15A\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )