cho tần số là 50hz tính bước sóng khi truyền trong chân không

Question

cho tần số là 50hz tính bước sóng khi truyền trong chân không

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-07-24T01:45:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:46:56+00:00

  Đáp án:

  ${6.10^6}\left( m \right)$

  Giải thích các bước giải:

   Bước sóng khi truyền trong chân không:

  $\lambda  = \frac{c}{f} = \frac{{{{3.10}^8}}}{{50}} = {6.10^6}\left( m \right)$

  0
  2021-07-24T01:47:16+00:00

  Đáp án:6×10∧6

   

  Giải thích các bước giải:

   áp dụng công thức bước sóng =c/f

  ⇔bước sóng là 6×10∧6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )