Cho ví dụ đi sản văn hoá phi vật thể và đi sản văn hoá vật thể

Question

Cho ví dụ đi sản văn hoá phi vật thể và đi sản văn hoá vật thể

in progress 0
Kaylee 4 tuần 2021-08-17T04:39:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:40:19+00:00

  – di sản văn hóa phi vật thể:Hát Xoan,Dân ca quan họ Bắc Ninh,…

  – di sản văn hóa vật thể: Vịnh Hạ Long,Chùa Một Cột,…

  0
  2021-08-17T04:41:06+00:00

  *Di sản văn hoá phi vật thể

  -Hát quan họ

  -Ca trù

  -Nhã nhạc cung đình Huế

  -…

  *Di sản văn hoá vật thể

  -Vịnh Hạ Long

  -Phố cổ Hội An

  -Cố đô Huế

  -…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )