Cho ví dụ về nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính?

Question

Cho ví dụ về nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính?

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-08-05T01:31:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T01:33:25+00:00

    VD: Trong lòng có một linh cảm tốt. -> Nhận thức cảm tính.

            Sử dụng trí óc để làm một bài tập -> Nhận thức lý tính.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )