Cho ví dụ về thực tiễn là cơ sở / động lực / mục đích của nhận thức

Question

Cho ví dụ về thực tiễn là cơ sở / động lực / mục đích của nhận thức

in progress 0
Faith 4 tháng 2021-07-29T10:36:36+00:00 2 Answers 1718 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-29T10:37:44+00:00

  Ví dụ về thực tiễn là cơ sở 

  -Mỗi lần nung nóng thanh sắt, thanh sắt sẽ chuyển thành màu đỏ rực, từ đó kết luận thanh sắt sẽ bị chuyển màu khi bị nung nóng 

  – Sự ra đời của các khí hậu, dự báo thời tiết 

  Ví dụ về thực tiễn là động lực thúc đẩy nhận thức:

  -Nhìn thấy một bạn trong lớp chịu khó học và đạt điểm cao còn mình điểm thấp. Ta nhận ra phải chịu khó học bài được điểm cao đc đó là nhận thức 

  Vd :

  – Để có thể khám phá nhiều hơn về đại dương, con người đã phát minh ra tàu ngầm 

  – Để có thể làm được những việc nặng con người đã chế tạo ra máy móc, thiết bị, robot

  0
  2021-07-29T10:37:46+00:00

  -Mỗi lần nung nóng thanh sắt, thanh sắt sẽ chuyển thành màu đỏ rực, từ đó kết luận thanh sắt sẽ bị chuyển màu khi bị nung nóng 

  Vd :

  – Để có thể khám phá nhiều hơn về đại dương, con người đã phát minh ra tàu ngầm 

  – Để có thể làm được những việc nặng con người đã chế tạo ra máy móc, thiết bị, robot

  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )