Chọn đán án đúng để hoàn thành câu 28. Vietnam has two main – each year a. seasons b. months c. weeks d. summers 27. There are … fingers in one h

Question

Chọn đán án đúng để hoàn thành câu
28. Vietnam has two main …. each year
a. seasons
b. months
c. weeks
d. summers
27. There are … fingers in one hand
a. two
b. five
c. ten
d. one

in progress 0
Iris 1 năm 2021-10-13T06:05:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T06:07:33+00:00

  $28$. a

  Dịch: Việt Nam có hai mùa chính mỗi năm

  $27$. b

  Dịch: Có năm ngón tay trên một bàn tay.

  0
  2021-10-13T06:07:33+00:00

  28. A ( Việt Nam mỗi năm có 2 mùa chính: Phía Bắc là mùa hạ và mùa đông còn 2 mùa kia là 2 mùa chuyển giao từ mùa này sang mùa khác; miền Nam có 2 mùa chính là mùa ẩm và khô)

  29. B ( mỗi bàn tay có 5 ngón)

          Chúc bạn học tôt

  @sakuralinh????❤️❤️????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )