chọn đáp án đúng và giải thích A ở vị trí biên vận tốc bị triệt tiêu B ở vị trí biên gia tốc bị triệt tiêu C gia tốc tăng khi vật đi từ vị trí biên

Question

chọn đáp án đúng và giải thích
A ở vị trí biên vận tốc bị triệt tiêu
B ở vị trí biên gia tốc bị triệt tiêu
C gia tốc tăng khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng
D vận tốc giảm khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-08-12T02:41:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:42:27+00:00

  Đáp án: A

  Giải thích:

  Gia tốc của dao động điều hòa có giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên và triệt tiêu khi ở vị trí cân bằng  

   

   

  0
  2021-08-12T02:42:30+00:00

  Đáp án:

  A. Ở vị trí biên vận tốc bị triệt tiêu  

  Giải thích các bước giải:

  Trong dao động điều hòa:

  + Ở vị trí biên vận tốc bị triệt tiêu và gia tốc đạt cực đại

  + Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì vận tốc tăng dần và gia tốc giảm dần. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )