Chọn đáp án đúng và giải thích hộ mình nhé! 10. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot. A. is – will travel B. were- would travel C. h

Question

Chọn đáp án đúng và giải thích hộ mình nhé!
10. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot.
A. is – will travel B. were- would travel C. had been – would have travelled D. was – will travel

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-08-17T04:36:06+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:37:34+00:00

  10. B

  Giải thích: Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp không thay đổi về thì, nên ta chia theo câu đièu kiện loại 2: were (quá khứ đơn) / would travel (would+V)

  HokTot!!

  @latte

  #$wearelover$#

  0
  2021-08-17T04:37:37+00:00

  Đáp án: B – Câu điều kiện loại 2 để diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại, chuyển sang câu gián tiếp không cần lùi thì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )