Chọn phát biểu sai: A. độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian ngắn bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng t/g ngắn

Question

Chọn phát biểu sai:
A. độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian ngắn bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng t/g ngắn ấy.
B. Xung lượng của lực được tính bằng N.s
C.Vecto động lượng cùng hướng với vecto vận tốc
D. khi ở trạng thái cân bằng Động lượng của hệ vật =0

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-08T10:21:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T10:23:03+00:00

  Đáp án: D. khi ở trạng thái cân bằng Động lượng của hệ vật =0

  chúc bn hok tốt nha ~~ :))

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-08T10:23:14+00:00

  Đáp án:

  D. khi ở trạng thái cân bằng Động lượng của hệ vật =0

  Vì khi chuyển động phản lực của tên lửa, động lượng của hệ vẫn bằng 0 mặc dùng tên lửa chuyển động đi lên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )