Chọn phát biểu sai A. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng B. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng C. Vật sáng bao gồm cả ngu

Question

Chọn phát biểu sai
A. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng
B. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng
C. Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và vật được chiếu sáng
D. B và C đều đúng

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-12T17:42:35+00:00 2 Answers 562 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T17:44:22+00:00

  Đáp án:

  Chọn phát biểu sai

  A. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng

  chúc học tốt

   

  0
  2021-09-12T17:44:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Chọn phát biểu sai

  A. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng

  B. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng

  C. Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và vật được chiếu sáng

  D. B và C đều đúng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )