Choose the best answer. Anh7. 1. She. blood twenty times so far. A:donates. B:has donates. C:is donating. D:to donate

Question

Choose the best answer. Anh7. 1. She. blood twenty times so far. A:donates. B:has donates. C:is donating. D:to donate

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-10-27T06:48:33+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:49:47+00:00

  B. Has donated

  So far là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành => B chính xác

  0
  2021-10-27T06:50:27+00:00

  Đáp án : has donated ( ko có đáp án nào đúng )
  Vì so far là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành nên phải chia là has donated mới đúng !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )