Chức năng nhiệm vụ của bộ máy nhà nước cấp cơ sở? Mn giải giúp mik câu này với ạ, trong đề cương có mà mik không bik nên nhờ mn giúp đỡ. Cảm ơn ạ!!!

Question

Chức năng nhiệm vụ của bộ máy nhà nước cấp cơ sở? Mn giải giúp mik câu này với ạ, trong đề cương có mà mik không bik nên nhờ mn giúp đỡ. Cảm ơn ạ!!!

in progress 0
Jasmine 3 tuần 2021-08-23T19:36:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:38:16+00:00

  Chức năng nhiệm vụ của bộ máy nhà nước cấp cơ sở là :

  chuc-nang-nhiem-vu-cua-bo-may-nha-nuoc-cap-co-so-mn-giai-giup-mik-cau-nay-voi-a-trong-de-cuong-c

  0
  2021-08-23T19:38:21+00:00

  Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân xã (phường, trị trấn) bầu ra.
   
  – Nhiệm vụ và quyền hạn của ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
   
  + Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trên các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp…
   
  + Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn).
   
  + Đảm bào an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương, quản lí việc cư trú, đi lại…
   
  + Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, bảo vệ tính mạng tự do, danh dự nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân.
   
  Chống tham nhũng, buôn lậu làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác…

  Chai yô  :]]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )