Chứng minh ” trái đất quay quanh mặt trời ” là thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí?

Question

Chứng minh ” trái đất quay quanh mặt trời ” là thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí?

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-15T16:35:21+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-15T16:36:48+00:00

     Mặt trời thay đổi vị trí so với điểm mốc của trái đất vì vậy có thể coi mặt trời chuyển động so với trái đất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )