Chương trình máy tính là gì? Ngôn ngữ lập trình là gì?

Question

Chương trình máy tính là gì?
Ngôn ngữ lập trình là gì?

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-07-10T12:20:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:21:42+00:00

  Chương trình máy tính là 1 dãy các câu lệnh mà máy tính cs thể hiểu và thực hiện được

  Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các trương trình máy tính

  Chúc bn hc tốt

  Xin câu tlhn

  @Aur

  0
  2021-07-10T12:21:50+00:00

  – Chương trình máy tính là một chuỗi các câu lệnh được thực hiện một chức năng gì đấy được máy tính thực thi.

  – Ngôn ngữ lập trình là một loại ngôn ngữ của máy tính được mã hóa theo chuẩn mực của quy tắc riêng, giúp cho người lập trình có thể viết ra chương trình nào đó con người và cả lập trình hiểu được.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )