Chuyển đổi câu sau thành câu bị động I wrote this letter yesterday

Question

Chuyển đổi câu sau thành câu bị động
I wrote this letter yesterday

in progress 0
Gianna 1 tuần 2021-12-04T07:21:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:22:50+00:00

  I wrote this letter yesterday

  ⇒ This letter was written yesterday. 

  0
  2021-12-04T07:23:08+00:00

  ⇒ This letter was written yesterday. 

  S + was/were + PII + place + by O + time.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )