Có 2 bạn Nam và Cao cùng nhau chuyển gạch lên tầng 2 cao 4m.Bạn Nam chuyển 20 viên hết 45 giây bạn Cao chuyển 30 viên hết 60 giây.Tính công suất cỉa m

Question

Có 2 bạn Nam và Cao cùng nhau chuyển gạch lên tầng 2 cao 4m.Bạn Nam chuyển 20 viên hết 45 giây bạn Cao chuyển 30 viên hết 60 giây.Tính công suất cỉa mỗi bạn biết mỗi viên gạch có trọng lương 12N
Mn giúp em vs mai là e phải nộp bài r huhu ai lm đc chính xác e cho 5sao ạ
*Bài Công Suất lớp 8 vật lý nhé mn

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-10-16T18:31:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:33:01+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {P_N} = 21,3333W\\
  {P_C} = 24W
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {P_N} = 20.12 = 240N\\
  {P_C} = 30.12 = 360N\\
  {A_N} = {P_N}h = 240.4 = 960J\\
  {A_C} = {P_c}h = 360.4 = 1440J\\
  {P_N} = \frac{{{A_N}}}{{{t_N}}} = \frac{{960}}{{45}} = 21,3333W\\
  {P_C} = \frac{{{A_C}}}{{{t_C}}} = \frac{{1440}}{{60}} = 24W
  \end{array}\)

  0
  2021-10-16T18:33:03+00:00

  Đáp án:

   Tóm tắt:

  s=4m

  t1=45s

  t2=60s

  F=P 1 viên gạch=12N

  P1=? W

  P2=? W

  Giải thích các bước giải:

   Trọng lượng của 20 viên gạch mà Nam chuyển đi là:

      F1=P 1 viên gạch . 20=12 . 20=240( N )

  Trọng lượng của 30 viên gạch mà Cao chuyển đi là:

      F2=P 1 viên gạch . 30=12 . 30=360( N )

  Công mà Nam thực hiện là:

      A1=F1 . s=240 . 4=960( J )

  Công mà Cao thực hiện là:

      A2=F2 . s=360 . 4=1440( J )

  Công suất của Nam là:

      P1=A1 : t1=960 : 45=~21,3( W )

  Công suất của Cao là:

      P2=A2 : t2=1440 : 60=24( W )

  CHÚ Ý: phần mà mik ghi là P 1 viên gạch thì cái câu 1 viên gạch bạn ghi lên vở thì ghi nhỏ ở dưới chân từ P nha cũng tương tự như A1,A2,P1,P2,t1,t2 thì số 1,2 cũng ghi dưới mỗi chữ cái nhé chữ P 1 viên gạch thì chữ P đó bạn viết lên vở thì nhớ thêm dấu gạch ở dưới chân chữ P nha (đễ dễ phân biệt)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )