Có 3 cốc thủy tinh chồng khít vào nhau , cốc trên cốc số , cốc dưới cốc số 2 , cốc dưới cùng số 3 . Làm thế nào để lấy đc 3 cốc ra khỏi nhau ? giải t

Question

Có 3 cốc thủy tinh chồng khít vào nhau , cốc trên cốc số , cốc dưới cốc số 2 , cốc dưới cùng số 3 . Làm thế nào để lấy đc 3 cốc ra khỏi nhau ? giải thích ?

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-24T19:58:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T20:00:40+00:00

  Giair thích các bước:

  có 2 cách tháo chiếc cống ra 

  + cách 1 ngâm chiếc cốc trên bằng nước đá đang tan 

  + cách 2 : ngâm chiếc cốc bên dưới bằng nước nóng

  Chúc b hok tốt

  0
  2021-10-24T20:00:48+00:00

  Có 2 cách lấy chiếc cống ra 

  + Cách 1 ngâm chiếc cốc trên bằng nước đá đang tan 

  + Cách 2 : ngâm chiếc cốc bên dưới bằng nước nóng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )